ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τομείς Δραστηριότητας

Κατασκευή

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κατασκευή μονοκατοικιών πολυκατοικιών, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων καθώς και κάθε είδους κατασκευή με τη χρήση εξειδικευμένων υλικών σε τιμές που ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει πλήρης επίβλεψη του έργου από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο μιας κατασκευής/ανακατασκευής με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη αφού ο σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε είδους κτηρίου βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του. Η τήρηση του προσυμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προϋπολογισμού καθώς και η έμφαση στη λεπτομέρεια χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες της Δανάς Κατασκευαστική.

Ανακαίνιση

Ανακαίνιση και αναπαλαίωση παντός τύπου κατοικιών. Ύστερα από επίσκεψη του χώρου που πρόκειται να ανακαινιστεί και ακολουθώντας τις επιθυμίες του πελάτη παραθέτουμε τις ιδέες μας μέσω του φωτορεαλιστικού σχεδίου που έχει επιμεληθεί το εξειδικευμένο προσωπικό μας και από κοινού καταλήγουμε στις αλλαγές που επιθυμεί ο πελάτης. Με την αρωγή έμπειρων συνεργατών της Δανάς Κατασκευαστική, τη σωστή οργάνωση, τη διαρκή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη, επέρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η διασφάλιση της ποιότητας και η ταχύτητα δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση στη σχεδίαση και υλοποίηση κάθε απλού ή πολύπλοκου έργου.