ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τομείς Δραστηριότητας

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Με τη συνεργασία της εταιρείας μας με κορυφαίους μηχανικούς του νομού, έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας ποσοστό 80 τοις εκατό επιτυχίας, κατά τη διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Εκοικονομώ- Αυτονομώ. Ύστερα από την επιτυχή συμμετοχή του εκάστοτε πελάτη στο πρόγραμμα, η εταιρεία μας είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των ενεργειών – παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί.